ภาษา : 

  
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
  


  
« พฤศจิกายน2560 »
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


  
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  5 ราย


  


ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ ASEAN Youth VDO Competition

          ตามที่ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้จัดการประกวดคลิปวีดีโอระดับเยาวชนอาเซียนภายใต้หัวข้อ “ASEAN against Trafficking: Humans are not for sale” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นการต่อต้านการค้ามนุษย์ของภูมิภาคอาเซียนและความสาคัญในด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นดังกล่าว ซึ่งได้กาหนดส่งผลงานถึงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นั้น
 
          บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีมติว่าไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชมเชย ดังต่อไปนี้
 
          ผลการตัดสินรางวัลชมเชย ได้รับประกาศนียบัตรของผู้แทนประเทศไทยใน AICHR และเงินรางวัลมูลค่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดระดับภูมิภาคอาเซียน คือ ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผลงาน “Price” หรือ “คุณค่าของมนุษย์” ประกอบด้วย
 
          1. นายเทวารัตน์ สุพรรณเนียม
          2. น.ส.ปุณยาพร ชาติสุทธิพงศ์
          3. นายเขมภาค นพจินดา
 
          ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560