อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  

  
« ธันวาคม2563 »
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

  
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  2 ราย

  

A Consultation between the Representative of Thailand to the AICHR and CSOs on 'ASEAN Declaration on Violence agaist Women'

 

  

 

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมอิงจันทร์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ โดยมี ดร.เสรี นนทสูติ
ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นประธาน จุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้คือเพื่อแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมทราบถึงแผนงานของคณะกรรมาธิการฯ ในการจัดทำอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี พร้อมทั้งเสนอให้ผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมส่งความคิดเห็นต่อการจัดทำอนุสัญญาดังกล่าว

 

จากเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ มาตรา 4.2 “พัฒนาปฏิญญาอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่ประกอบไปด้วยอนุสัญญาต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนและตราสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน” ผู้แทนไทยจึงเสนอให้มีการจัดทำตราสารทางกฏหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน โดยเริ่มต้นจากประเด็นซึ่งเป็นความเข้าใจร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศนั่นคือเรื่องสตรีและเด็ก เนื่องด้วยการเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อสตรีและอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คณะกรรมาธิการฯ เคยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในกระบวนการจัดทำปฏิญญาอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน ผู้แทนไทยเสนอแนะว่าการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการจัดทำร่างอนุสัญญาอาเซียนเพื่อนำไปสู่การสร้างความรู้สึกความป็นเจ้าของและความโปร่งใสในการดำเนินการ นอกจากนี้
ผู้แทนไทยยังสนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมส่งร่างอนุสัญญาอาเซียนดังกล่าวเพื่อที่ผู้แทนไทยจะได้นำไปเสนอกับที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป