อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  

  
« ธันวาคม2563 »
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

  
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  4 ราย

  

บทความน่าสนใจ


 เอกสารดาวน์โหลด

Presentation : ASEAN conduct training on the linkages between business activities and human rights 
More


ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ ASEAN Youth VDO Competition 
More


Report on the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Workshop on the Implementation of Human Rights Obligations Relating to the Environment and Climate Change 
More


ASEAN Human Rights Body: Time for Review 
More


Annual Report of the AICHR 2015 
The Annual Report of the AICHR for the Period of July 2014 - July 2015
More


รายงานการประชุมจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AICHR เรื่องกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค 
รายงานการประชุมจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AICHR เรื่องกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค
More


Remarks by Dr. Seree Nonthasoot at the ASEAN Next-Gen CSR Forum 
Dr. Seree Nonthasoot, the Representative of Thailand to the AICHR, participated in the ASEAN Next-Gen CSR Forum organized by the ASEAN CSR Network, in Nusa Dua, Bali from 5-7 February 2015. He joined the Consultation forum on development of business and human rights National Action Plans. The edited remarks are posted here and also on www.aichr.or.th. For more information on the National Action Plans on business and human rights, see http://business-humanrights.org/…/by-…/national-action-plans
More


Report of the AICHR Workshop on Human Rights, Environment and Climate Change 
รายงานการประชุมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ AICHR เรื่อง สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ดร.เสรี นนทสูติ

Report of the AICHR Workshop on Human Rights, Environment and Climate Change by Dr. Seree Nonthasoot
More


แนวทางความร่วมมือระหว่าง AICHR กับหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
เอกสารฉบับนี้ คือ แนวทางความร่วมมือระหว่าง AICHR กับหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ได้รับการอนุมัติ จากการประชุม AICHR ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

The document is about the guidelines on the AICHR's relations with civil society organisations, which was adopted at the 17th AICHR Meeting in Kuala Lumpur between 11-14 February, 2015.
More


ความท้าทายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ความท้าทายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
โดย ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
More


หลักสิทธิมนุษยชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
หลักสิทธิมนุษยชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
More


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
More


แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
More


ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AHRD - Thai version) 
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AHRD - Thai version)
More


กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter - Thai version) 
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter - Thai version)
More


Phnom Penh Statement on the Adoption of the ASEAN human-Rights Declaration 
Phnom Penh Statement on the Adoption of the ASEAN human-Rights Declaration
More


ASEAN Human Rights Declaration 
ASEAN Human Rights Declaration
More


Terms of Reference of the AICHR 
Terms of Reference of the AICHR
More


AICHR Five -Year Work Plan 2010-2015 
AICHR Five -Year Work Plan 2010-2015
More


Guidelines on the Operations of AICHR 
Guidelines on the Operations of AICHR
More


AICHR: What You Need to Know (2nd Edition) 
AICHR: What You Need to Know (2nd Edition)
More


ASEAN Charter 
ASEAN Charter
More


AICHR's Thematic Study on Corporate Social Responsibility and Human Rights in ASEAN 
AICHR's Thematic Study on Corporate Social Responsibility and Human Rights in ASEAN
More


 Presentation : ASEAN conduct training on the linkages between business activities and human rights
ไม่พบข้อมูล