อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  

  
« ธันวาคม2563 »
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

  
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  6 ราย

  

ค้นหาขั้นสูง  เงื่อนไขคำค้น

ผลการค้นหา
  การประชุมเพื่อการปรึกษาหารือระหว่างผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่า...
ประวัติความเป็นมาของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน     สิทธิมน...
หลักการทำงานและโครงสร้างของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   คณะ...
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   แม้อาเซียนจะมีก...
พัฒนาการและความสำเร็จของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   บทบาทข...
ผู้แทนประเทศไทยของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประเทศไทย     ...
The Annual Report of the AICHR for the Period of July 2014 - July 2015...
รายงานการประชุมจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AICHR เรื่องกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค...
Dr. Seree Nonthasoot, the Representative of Thailand to the AICHR, participated in the ASEAN Next-Gen CSR Forum organized by the ASEAN CSR Network, in Nusa Dua, Bali from 5-7 February 2015. He joined the Consultation forum on development of business and h...
    Prof. Dr. Amara Pongsapich graduated with a B.A. in Anthropology from the University of California at Davis and received her Ph.D. from the University of Washington, Seattle, U.S.A.  After completing her degree she joined Chulalongkor...
รายงานการประชุมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ AICHR เรื่อง สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่...
    Sriprapha Petcharamesree is a faculty member at the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University in Thailand.   She received her Ph.D. (Doctorat) in international politics from the University of Paris-X Nanterre,...
เอกสารฉบับนี้ คือ แนวทางความร่วมมือระหว่าง AICHR กับหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ได้รับการอนุมัต...
ความท้าทายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดย ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิ...
หลักสิทธิมนุษยชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการ...
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน...
แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน...
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AHRD - Thai version)...
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter - Thai version)...
Phnom Penh Statement on the Adoption of the ASEAN human-Rights Declaration...
ASEAN Human Rights Declaration...
Terms of Reference of the AICHR...
AICHR Five -Year Work Plan 2010-2015...
Guidelines on the Operations of AICHR...
AICHR: What You Need to Know (2nd Edition)...
ASEAN Charter...
AICHR's Thematic Study on Corporate Social Responsibility and Human Rights in ASEAN...

การประกวดคลิปวีดีโอ “ASEAN Youth Video Competition” หัวข้อ “ASEAN AGAINST TRAFFICKING: HUMANS ARE NOT FOR SALE” เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,...
กรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการเยียวยาและระงับข้อพิพาทโดยภาคธุรกิจไทย...